Úpor-Černínovsko je přírodní rezervace, která vznikla 10. 6. 2014 a nahradila tří bývalé přírodní rezervace na základě vyhlášení Evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000, jejíž je součástí a rozkládá se v okolí řeky Labe mezi obcemi Mělník a Neratovice ve Středočeském kraji. Toto chráněné území je necelistvý celek rozkládající se na 877,44 ha a dělí se na 9 částí. Předměty ochrany jsou přirozené eutrofní nádrže, nivní louky říčních údolí, extenzivní sečené louky nížin, lužní lesy a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Statek byl třikrát obětí povodní.../wikipedia/
Úpor-Černínovsko

Veškerá práva vyhrazena(c)Pavel Novotný