Pocházím z Orlové. Od roku 1980 bydlím v Odoleně Vodě. Již v mládí jsem se zajímala o různé ruční práce a malování a tak jsem se v těchto oborech vzdělávala na LŠU v Havířově pod vedením výtvarnice paní Přečkové. Ta ve mně probudila zájem o různé textilní techniky natolik, že jsem se rozhodla studovat střední školu textilní ŠÚUV v Praze. Mé kroky směřovaly k oboru šitá krajka/tkaní, ale paličkování zůstalo mým velkým koníčkem. Následovaly studie v oboru propagační výtvarnictví na SPŠS v Ostravě a SOŠV na Holarově náměstí v Praze. Po roce 1989 jsem objevila patchwork a zejména artquilting. Pro tuto tvorbu si nezřídka sama látky barvím a batikuji. Ve své práci vycházím zejména z geometrických tvarů, ovlivňuje mě okolní příroda a svět. Jsem členkou Sdružení výtvarníků ČR a pravidelně se zúčastňuji společných výstav.
Barevné čarování-Vladislava Žižkovská

Veškerá práva vyhrazena(c)Pavel Novotný