Historický kalendář 2024

Vážení přátelé Vodolky, letos mám kulaté výročí pobytu na této planetě a i zároveň na Vodolce a proto jsem se rozhodl udělat na památku kalendář. Bude to porovnání dvanácti starých fotografií s dnešní dobou. Kalendář bude ve formátu A3, bude mít celkem14 stran, vytištěných na matné křídě 250g. Cena je 299 Kč. Abych toto všechno dokázal naplnit, bude k dostání pouze na objednávku. Případné dotazy velmi rád zodpovím, stejně jako přijmu Vaše objednávky v termínu do 15. září.

LEDEN 2024

Jihovýchodní část Dolního náměstí, vjezd do ulice K Cukrovaru

Pavel Novotný, 1990 / Pavel Novotný, 2023
Vlevo budova bývalého statku („mlýn“) krátce před demolicí, vpravo čp. 2, kde bývala pekárna.

ÚNOR 2024

Ulice Československé armády

Pavel Novotný, cca 1979 / Pavel Novotný 2023
Vlevo vepředu čp. 227—228. V pozadí základy „Harmoniky“ (čp. 362—369) a bytové domy u Malého háje.

BŘEZEN 2024

Tvrz a zámek

Vladimír Hendrych, cca přelom 80. a 90. let 20. století / Pavel Novotný, 2023
Původně sídlo vlastníků panství (renesanční tvrz, barokní přestavba na trojkřídlý zámek, empírové úpravy), později správní budova velkostatku, ve 20. století sloužila rovněž k bydlení. V současnosti je objekt v soukromých rukou a je postupně rekonstruován.

DUBEN 2024

Dolní Odolena Voda od Zlatkova

Vladimír Hendrych, cca 1992 / Pavel Novotný, 2023
Vpravo v ulici Pod Tvrzí dokončené tři bytové domy (čp. 386—391), postavené v letech 1989—1992 v rámci první etapy plánovaného panelového sídliště v dolní části Odoleny Vody. Výstavba „distribuce“, dvoupodlažního nákupního centra s restaurací (v místech jeřábu) byla ukončena hrubou stavbou. Na jejích základech vyrostl později bytový dům „Panské terasy“.

KVĚTEN 2024

Dolní náměstí

Vladimír Hendrych, 1974 / Pavel Novotný 2023
Zleva Landova stodola, patřící ke statku čp. 20, Kubovičův statek (čp. 23) a čp. 24, kde v současnosti sídlí městský úřad.

ČERVEN 2024

Severozápadní část Horního náměstí se samoobsluhou

Pavel Novotný, počátek 2. poloviny 70. let 20. století / Pavel Novotný, 2023
Horní náměstí bylo dokončeno koncem roku 1963. Severní část měl původně uzavírat Dům kultury, jehož výstavba již nebyla realizována. Provizorní objekt kanceláří stavebníka posloužil do výstavby samoobsluhy jako prodejna potravin. Před ním (směrem k náměstí) stál stánek s ovocem a zeleninou.

ČERVENEC 2024

Ulice K Cukrovaru u bytového domu „Panské terasy“

Pavel Novotný, 1990 / Pavel Novotný, 2023
Objekty bývalého statku krátce před jejich demolicí. Vlevo vzadu čp. 19, kde je v současnosti v přízemí cukrárna.

SRPEN 2024

Cesta k podniku Aero Vodochody („Fajglovka“)

Redaktor závodního časopisu Aera Vodochody, druhá polovina 60. let 20. století / Pavel Novotný, 2023
Cesta dostala název podle ředitele Aera Vodochody, pana Jana Feigla, za jehož působení byla vybudována. Nejprve šlo o vyšlapanou pěšinu k „nové vrátnici“, zprovozněné koncem roku 1962. Tu v polovině 60. let 20. století nahradil zprvu sypaný, později vyasfaltovaný chodník.

ZÁŘÍ 2024

Budova mateřské školy od Komenského ulice

Redaktor závodního časopisu Aera Vodochody, 1963 / Pavel Novotný, 2023
Budova mateřské školy pro 60 dětí byla slavnostně otevřena 30. listopadu 1964. V první polovině 70. let 20. století k ní přibyla další budova, včetně hospodářského pavilonu a kuchyně.

ŘÍJEN 2024

Za dětským hřištěm u městského úřadu na Dolním náměstí

Pavel Novotný, 1990 / Pavel Novotný, 2023
Budova bývalého statku („mlýn“) krátce před demolicí.

LISTOPAD 2024

Větrná ulice

Redaktor závodního časopisu Aera Vodochody, druhá polovina 60. let 20. století / Pavel Novotný, 2023
Vpravo vepředu dokončený bytový dům čp. 275—277 („stará kasárna“), vzadu výstavba domu čp. 295—301 („nová kasárna“) podél silnice (Komenského ulice) do Dolínku. Vlevo jeden ze tří výškových domů, za nimž zanedlouho vyroste Závodní klub Aero Vodochody se svobodárnou.

PROSINEC 2024

Ulice Ke Stadionu od křižovatky s ulicemi U Kurtů a Šípková

Redaktor závodního časopisu Aera Vodochody, druhá polovina 60. let 20. století / Pavel Novotný, 2023
Pohled na nejjižnější bytový dům (čp. 292—293), postavený ve čtvrté fázi první etapy plánovaného „starého“ sídliště koncem 50. let 20. století. Vpravo o něco vzadu lešení hrubé stavby Závodního klubu Aero Vodochody se svobodárnou.

Poděkování za poskytnutí dobových fotografií a souhlas s jejich publikováním patří panu Vladimíru Hendrychovi a společnosti AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. Velké poděkování patří kolegovi, panu Romanu Strakovi, bez jehož cenných rad a pomocí by toto dílo nevzniklo.
Spokojený rok 2024 přeje
Pavel Novotný

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení